Forhistorien


Henry George Ferguson

Henry George Ferguson, kaldet Harry, blev født den 4. november 1884 i Growell nær Belfast i Nordirland.
Familien havde et lille landbrug.  Harry var ikke så interesseret i at arbejde på gården, men måtte naturligvis hjælpe til.
Efter to år havde han fået nok og flyttede ind til sin bror i Belfast og begyndte at arbejde på hans mekanikerværksted. I løbet af få år havde han konstrueret både sine egne motorcykler og flyvemaskine. Han blev den første britte der byggede og fløj sit eget fly (31 dec. 1909).

I 1911 åbnede han sit eget værksted, hvor han bl. a. fik konstrueret nogle forbedringer på kaburatorer som han fik taget patent på.
Harry var hjernen bag disse og kommende opfindelser, men han påtog sig aldrig selv at udføre tingene i metal. Han beskæftigede mange dygtige hjælpere i tiden frem over.
Især Willie Sand, som han ansatte i 1911, fik stor betydning som mekaniker og designer.

Harry Fergusons interesse for traktorer startede da England havde en katastrofal mangel på fødevarer efter 1. verdenskrig og opfordrede kraftigt til at opdyrke mere jord.
De eksisterende traktorer var overordentligt dyre, store tunge maskiner, der kun fandtes på de største landbrug og Harry Ferguson indså at der var brug for små, stærke og billige maskiner.

Den første traktor han solgte blev importeret fra Amerika og vejede 2,2 t og han tog ud til landmændene og forsøgte at afsætte den ved at demonstrere den. Han havde et godt salgstalent, men forsøget faldt ikke så særligt heldigt ud. En af grundene var at markredskaberne blev hængt bag på traktoren ligesom man gjorde når man spændte for bag hestene.

For at sikre fødevareforsyningen fik Harry i 1919 til opgave at føre tilsyn med vedligeholdelsen af samtlige landbrugstraktorer, på regeringens vegne.
Hans rejser rundt i landet gav ham ideen til en helt ny konstruktion af en plov der blev tilpasset til at sidde på en Fordson-traktor, der var betydeligt lettere i konstruktionen end andre traktorer. Den første plov blev kaldt en Dublex hitch og kunne hæves og sænkes fra førersædet.
Det blev en succes.

Ford, der fremstillede Fordson-traktoren, gik nu ind på at anlægge en fabrik i Cork, Irland, hvor disse kunne produceres.


Harry og Henry


Ferguson havde håbet at Ford ville fremstille hans plov, der på grund af materialemangel i England, skulle fremstilles i Amerika, men det var ikke tilfældet og det blev i stedet fabrikanterne George og Eber Sherman, Ohio, der i årene 1922-1928 kom til at fremstille dem under firmanavnet Ferguson-Sherman Corporation.

Der blev produceret i tusindvis af plove der blev monteret på Fordson-traktorer, men på grund at økonomiske problemer standsede Henry Ford pludseligt sin produktion af traktorer og Ferguson stod pludseligt uden trækkraft til sine plove.
Han besluttede sig til at rejse hjem og konstruere sin egen traktor.

Efter mange forsøg stod den første prototype færdig i 1933. Man kaldte den Fergusons sorte fordi den var sortmalet. Den var forsynet med et dybderegulerende ophæng og blev produceret på Harry Ferguson Motor Limited i Belfast.
Traktoren er stadig bevaret på Science Museeum i Belfast.

Den første produktion af traktoren ved navn Ferguson blev påbegyndt sammen med David Brown i et antal af 1250 stk. i 1936. Farven var nu ændret til "Slagskibsgrå" da man mente den ville sælge bedre end den "sorte".
Der konstrueredes fire forskellige redskaber der kunne erhverves for £ 26 stykket, mens traktoren kostede £ 244.

Ferguson`s opfindelse af trepunktophænget og det hydrauliske system blev banebrydende og det betød en enorm lettelse for landmanden. Den faste montering medførte at redskaberne nu kunne betjenes uden at traktoren blev forladt og at der normalt ikke behøvedes ekstra hjælp til håndtering af redskaberne. De kunne nu betjenes af Traktorføren.

Hydrauliske system

Hans opfindelser betød også at trækpunktet blev flyttet fra bagakslen frem til et teoretisk sted foran forakslen. Kardinalpunktet i Fergusons ide var den måde hvorpå ophænget overførte vægt fra redskabet til traktoren, når denne arbejde redskabet dybere ned i jorden.
På den måde forbedredes traktorens hjulgreb og trækevne.

Traktoren blev transporteret til Amerika og denne gang var Henry Ford interesseret i at indgå et kompaniskab om produktionen af den nye traktor og den kom på markedet i 1939 med modelbetegnelsen 9N og under navnet Ford Tractor-Ferguson System.Emblem

Den blev produceret i 306.072 stk. inden aftalen blev brudt, da den gamle Henry Ford døde og barnebarnet, der overtog firmaet, ikke ville overholde Fergusons patentrettigeheder.
Ford begyndte at producere sin egen traktor under betegnelsen 8N og det blev optakten til en retsag der forløb fra 1948 og til 1953 og gav Ferguson en rekorderstatning på $ 9.240.000.


Ford.

I mellemtiden var Ferguson vendt hjem til England for at finde et nyt sted til at fremstille sin traktor.
Det blev Standard Motor Company i Coventry, som tidligere var blevet brugt til at fremstille krigsmateriel og viste sig at være velegnet til formålet.
Det Amerikanske marked blev dog ikke glemt og i 1948 indviede han en ny fabrik i Detroit. Begge steder produceredes TE 20, også kaldet TE(con) 20, fordi de første motorer var blevet lavet hos Continental Company Amerika.

Nu begyndte det at gå stærkt med konstrueringen af nye modeller og specialicerede modeller.
Der var nu smalle og ekstra smalle modeller til gartnerier, tunge og kraftige til industri og standardudgaver til almindeligt landbrugsarbejde.
Også med hensyn til redskaber var der nu en rivende udvikling. I 1952 fandtes der 34 forskellige redskaber og 20 forskellige slags tilbehør.

Traktorene produceredes i perioden fra 1946 til 1953 og fik TE betegnelsen, startende med TE 20, TEA 20 og undtagelsen der bekræfter reglen, TO 20, og derefter TED, hvorefter der ikke nødvendigvis blev fortsat i alfabetisk rækkefølge. Ialt 13 forskellige typer.
Der produceredes ialt 359.092 stk. af samtlige TE - modeller. TE - modellen blev produceret så talrigt fordi der blev lavet modeller til så mange forskellige slags brændstof.
Benzin og petroleumgas motorene kom først på markedet, men fulgtes hurtigt af petroleum og dieselmotorene og alle 4 slags blev produceret i perioden.

I 1953 blev Fergusons selskaber lagt sammen med det Canadiske selskab Massey-Harris, under navnet Massey-Harris-Ferguson som senere ændredes til det nok så velkendte Massey-Ferguson.


MF-logo

Harry Ferguson var en yderst produktiv herre mht. til at få fremsynede ideer, som stadig har meget stor betydning. 85 % af alle traktorer, bygget i dag, er baseret på hans ideer og opfindelser, en fantastisk tanke når man tænker på hvor mange år der er gået siden han opfandt trepunktophænget og det hydrauliske system.

Henry "Harry" Ferguson døde i sit hjem den 25 oktober 1960.

am323.gif (9258 bytes)